Kontakt

Direktor
Stevica Jurišin                                                                                        Vukčević Dušan
Mob: 063 541 298                                                                                  Mob: 069 759 936
Email: agroskomerc@gmail.com                                                        Email: dusan.agros@gmail.com

Adresa: Doo Agros-komerc, Karađorđeva 125,   Despotovo 21468

 

 

Telefon: 021 759 936
Faks:      021 759 501
Email:     agros@nspoint.net

PIB:                100753084                                                                  
Matični broj: 08273740

Tekući računi:
310-1933-40        NLB BANKA
165-9651-95        HIPO-ALPE ADRIA BANKA
205-84290-97      KOMERCIJALNA BANKA
220-132535-90    PROCREDIT BANKA